Ritten via ‘Ride-with-GPS’ en Rittenkalender.

Voor elke rit wordt er een GPS-route aangemaakt voor elke groep, elk op zijn niveau.

De ‘https://ridewithgps.com/routes/xxxxxxxx’ koppeling wordt via de Wielerclub Serskamp Whatsapp-groep doorgestuurd naar de leden.

Deze koppeling is voor geregistreerde en aangemelde leden (zij die dus een account hebben) ook te vinden op de webstek-pagina:
‘Rittenkalender’ onder ‘Activiteiten’.

Algemene ritten-info

Waar, wanneer en hoe wordt er gereden?

In “OVER ONS” kon je lezen dat er clubritten voorzien zijn elke woensdag en elke zondag. We hebben een A-, een B- en een C-groep elk met zijn eigen niveau.

De snelheid wordt bepaald volgens de mogelijkheden van de groep op dat moment. Dit betekent de snelheid waarbij iedereen kan volgen die regelmatig meefietst. Het tempo wordt bepaald door de wegkapiteins. Bij een signaal van hen wordt het tempo verminderd. Elk groep heeft een eigen tempo dat kan variëren in functie van de moeilijkheidsgraad van de rit maar ruw geschetst met gemiddelden van 30, 28 en 26 km/u (A, B en C) eens er wat trainingskilometers in de benen zitten. Bij de start van het seizoen is dat wat minder. 

Iedereen blijft samen gedurende gans de rit, behoudens daar waar op persoonlijk tempo kan gereden worden.  Nadien wordt op het vooraf afgesproken punt gewacht op iedereen.
Tijdens de rit mag er op een helling in eigen tempo geklommen worden, nadat de ritleider of wegkapitein daartoe het signaal gegeven heeft. Op de top van de helling wordt er gewacht tot de groep volledig samen is.

Er wordt vanuit Serskamp in alle windrichtingen gereden. Het bestuur stippelt de fietsritten uit met een bij benadering bepaalde afstand aangepast aan elke groep. In functie van het niveau gaat dit ruwweg over ritten van 80-90 km, 70-80 km en 60-70 km (A, B en C). Het is de bedoeling om voor de middag (liefst rond 11u30) terug te zijn.

Het vertrekuur is op de rittenkalender aangeduid, maar is meestal om 8u30 op zondagmorgend tenzij anders vermeld en dient stipt opgevolgd te worden. De woensdagavond zijn wat kortere “trainingsritten” en vertrekken om 19u. Vertrekplaats is steeds parking voor ‘Schoenen Van Herreweghe’, tenzij anders vermeld op het programma.  De aankomst is steeds in ons clublokaal ‘Cabana’ (zaaltje schuinover “De Klok”) waar er nog eens kan worden ‘nagekaart’.

We hebben ook een volgwagen ter beschikking, onze redder in noodgevallen 🙂